1460956070.jpg

抱歉 抱歉

好久沒作囉!

因為最近要比賽、表演, 都快忙不過來了呀!!

不知道作貼紙的功力有沒有退步啊!!!

 

1460968998.jpg.gif

 

<a title="by小囯" target="_blank" href=http://karen34.pixnet.net/blog>
<img src="https://pic.pimg.tw/karen34/4b13b936be99e.gif?v=1259583799" border="0"></a>

 

1460956070.jpg

<a title="by小囯" target="_blank" href=http://karen34.pixnet.net/blog>
<img src="https://pic.pimg.tw/karen34/4b13b9360f278.jpg?v=1259583799" border="0"></a>

 

1460956058.jpg

<a title="by小囯" target="_blank" href=http://karen34.pixnet.net/blog>
<img src="https://pic.pimg.tw/karen34/4b13b934b37c7.jpg?v=1259583799" border="0"></a>

1460956049.jpg

 

<a title="by小囯" target="_blank" href=http://karen34.pixnet.net/blog>
<img src="https://pic.pimg.tw/karen34/4b13b933cf41f.jpg?v=1259583799" border="0"></a>

1460950942.jpg

<a title="by小囯" target="_blank" href=http://karen34.pixnet.net/blog>
<img src="https://pic.pimg.tw/karen34/4b13b9324da0a.jpg?v=1259583799" border="0"></a>

1460915332.jpg.bmp

<a title="by小囯" target="_blank" href=http://karen34.pixnet.net/blog>
<img src="https://pic.pimg.tw/karen34/4b13b9317b25b.jpg?v=1259583799" border="0"></a>

 

13_6.png

<a title="by小囯" target="_blank" href=http://karen34.pixnet.net/blog>
<img src="https://pic.pimg.tw/karen34/4b13b9306ec3c.png?v=1259583799" border="0"></a>

 

 

請大家留言錒~~

套用請留言喔!!!

 

創作者介紹
創作者 小国 的頭像
小国

多多連結 FACE BOOK

小国 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()